Zasílání novinek

PrestaShop

Obchodní podmínky

PRÁVA A POVINNOSTI PRODEJCE

Prodejcem nebo prodávajícím se rozumí nakladatelství Lucka Bohemia s. r. o., se sídlem Svrkyně 81, 252 64 Velké Přílepy, IČO: 27095274.

  1. Prodejce se zavazuje vyřídit závaznou objednávku kupujícího uskutečněnou prostřednictvím internetového knihkupectví provozovaného na stránkách  www.luckabohemia.cz, a to odesláním objednaného zboží na adresu uvedenou v objednávce. Zboží je zasíláno pouze na území České republiky
  2. Termín uskutečnění dodávky je závislý na dostupnosti objednaného zboží. Způsob dodání:

Česká pošta – dobírka bez ohledu na počet knih v zásilce prodávající naúčtuje kupujícímu poštovné a balné ve výši 109 Kč. Prodejce se zavazuje odeslat všechno zboží v objednávce obsažené do pěti pracovních dnů od obdržení objednávky.

  1. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, využije pouze v souvislosti se službami internetového knihkupectví nakladatelství Lucka Bohemia s.r.o. a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávky, případně s hodnocením kvality služeb a zboží, nebo s nabídkou dalšího zboží a služeb nakladatelství Lucka Bohemia.
  2. Pokud kupující opakovaně porušuje svůj závazek, především pokud nepřebírá odeslané zásilky, má prodávající právo jeho příští objednávku odmítnout.
  3. Prodávající je povinen vrátit částku zaplacenou za vrácené zboží (v souladu se zákonem č. 367/2000), a to poštovní poukázkou na adresu, na niž bylo toto zboží původně odesláno, a to do pěti pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (poštovné a balné). Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupujícím se rozumí zákazník e-shopu provozovaného nakladatelstvím Lucka Bohemia s. r. o., který jeho prostřednictvím učinil objednávku knih.

  1. Nakupující uvede do objednávky správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží doručeno.
  2. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. V takovémto případě zašle zboží (nikoli dobírkou) zpět na adresu prodejce, jak je uvedena v dodacím listu. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené a musí k němu být přibalen původní dodací list. Kupující má právo na vrácení částky zaplacené za vrácené zboží (nikoli za poštovné a balné) do pěti pracovních dnů od doručení vrácených knih prodejci.
  3. Dostane-li kupující nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu. Při takovéto reklamaci zašle (nikoli dobírkou) vadné či chybné zboží společně s dodacím listem na adresu: nakladatelství Lucka Bohemia s.r.o., Svrkyně 81, 252 64 Velké Přílepy, a prodávající mu do pěti pracovních dní zašle bezvadné nebo původně objednané zboží.